Je bent nog aan het kijken naar een oude versie. Klik hier om dit te veranderen

ToxGenSolutions B.V.

 Start-up voor een meer betrouwbare identificatie en klassificatie van schadelijke stoffen, en meer veiligheid voor mens en milieu

ToxGenSolutions B.V. is een nieuw spin-off bedrijf van de Universiteit Maastricht en Maastricht Universiteit Medisch Center (UM/MUMC+). Het bedrijf is opgericht naar aanleiding van veelbelovende onderzoeksresultaten van het Nederlands Toxicogenomics Center onder leiding van Professor Jos Kleinjans. ToxGenSolutions richt zich op de ontwikkeling van  gen profielen die nauwkeurig de toxiciteit van ongekende stoffen beschrijven, en die het mogelijk maken om op een economische verantwoordelijke wijze   schadelijke stoffen te identificeren en te klassifieren zonder gebruikt te maken van dieren. ToxGenSolutions gaat zich in de aanvangsfase vooral richten op gen profielen voor  geno-, immuno-  en ontwikkelingstoxiciteit omdat hier evaluatie van de onderzoeksresultaten opmerkelijke resultaten hebben laten laten zien.

Jos Kleinjans, senior wetenschappelijk adviseur van ToxGenSolutions: “Het is een groot wetenschappelijk avontuur geweest om de beloftes waar te maken en het grootschalige toxicogenomics onderzoek te latern resulteren in een aantal testen die nauwkeurig chemische risico’s voor de mens in kaart brengen. Het wordt een minstens even groot avontuur om deze testen succesvol op de markt te introduceren.”

Erwin Roggen, CEO van ToxGenSolutions: “Toxicogenomics geeft je de mechanistische blueprint die je nodig hebt om te verklaren waarom een stof schadelijk of onschadelijk is".  Welk diermodel kan hiermee pralen?’’

Toxicogenomics

Wanneer humane cellen of humaan weefsel worden blootgesteld aan stoffen, worden er veranderingen geinduceerd die op gen niveau (Genomics) kunnen beschreven worden. Genomics wordt al op grote schaal gebruikt voor pathway analyse en biomarker identificering met een duidelijke reducering van het aantal dieren proeven als gevolg. De onderzoeksresultaten van het Nederlands Toxicogenomics Center hebben aangetoond dat Toxicogenomics het mogelijk maakt om toxische stoffen meer akuraat te identificieren en klassifieren door hun gen profiel te vergelijken met gekende toxicitetits-profielen. Dit concept is echter nog onvoldoende geimplementeerd in de huidige strategien voor risiko evaluering en het is ToxGenSolutions’ missie om dit te veranderen, ten voordele van de gezondheid en veiligheid van mens en milieu.

Valorisatieprogramma Zuid-Limburg

ToxGenSolutions B.V. heeft recent een PreSeed lening ontvangen vanuit het valorisatieprogramma Zuid-Limburg. Het PreSeed fonds is, met steun van het Ministerie van Economische Zaken, opgezet voor de financiële ondersteuning van jonge ondernemers in het vermarkten van kennis van de Limburgse kennisinstellingen.

Kijk hier voor meer informatie

Licentie

ToxGenSolutions is mede gebaseerd op een aantal exclusieve, wereldwijde licenties op octrooienvan UM/MUMC+. Dr. Henri Theunissen, hoofd van het Maastricht Valorisation Center: “De licenties en de start-up lening maken het mogelijk voor ToxGenSolutions om het werk aan de ontwikkeling van nieuwe testmethoden voort te zetten. We zijn trots op deze nieuwe Maastrichte start-up en zullen doorgaan met het ondersteunen van het bedrijf bij hun inspanningen om waarde voor de maatschappij te creëren op basis van hun wetenschappelijke bevindingen”.

Meer informatie:

www.ToxGenSolutions.eu

Maastricht Valorisation Center

Noot voor de pers:

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht bij Erwin Roggen, CEO van ToxGenSolutions, email: erwin.roggen@toxgensolutions.eu  / +45 31538020

De afdeling persvoorlichting van de UM is bereikbaar via 043 388 5222, e-mailpers@maastrichtuniversity.nl. Voor urgente zaken buiten kantooruren: 06 245 57 245. De persberichten van de Universiteit Maastricht staan op internet:www.maastrichtuniversity.nl/pers. Zie ook het Webmagazine voor interessant onderzoek aan de UM en volg ons op Twitter: @MaastrichtU.